Skip news & events

News & Events

Picture of suryafi emran
[BM] Term 1910 Support Sessions for Timetable Admin
by suryafi emran - Thursday, 10 January 2019, 2:13 PM
 

Perhatian kepada Pentadbir Jadual Waktu Sekolah (School Timetable Admin)

Sila ambil maklum bahawa Support Session akan diadakan bagi membantu sekolah-sekolah memuat naik jadual bagi kelas Pendaftaran (registration class) dan Subjek. Jika mana-mana sekolah yang belum memuat naik jadual tersebut, ...

Read the rest of this topic
(267 words)
 
Picture of suryafi emran
[ENG] Term 1910 Support Sessions for Timetable Admin
by suryafi emran - Thursday, 10 January 2019, 12:14 PM
 

Attention School Timetable Admins,

Please be informed that we will be conducting Support Sessions to assist schools with both registration and subject Timetable upload. If your school has yet to upload their Term 1 registration and subject timetable, then it is recommended that you attend the ...

Read the rest of this topic
(292 words)
 
Picture of Fadhullah Masri
[ENG] Term 1910 Support Session for School Registrar Announcement
by Fadhullah Masri - Thursday, 10 January 2019, 11:25 AM
 

Dear School Registrars,

In preparation for the Academic Year 2019, please be informed that support session will be held to assist with Student Progression, Student Graduation, Student Movement, and Student Enrollment activities. Schools should only send a maximum of two (2) representatives which...

Read the rest of this topic
(314 words)
 
Picture of Fadhullah Masri
[BM] Term 1910 Support Session for School Registrar Announcement
by Fadhullah Masri - Thursday, 10 January 2019, 11:24 AM
 

Perhatian kepada Pendaftar Sekolah,

Sebagai persediaan untuk Tahun Akademik 2019, dimaklumkan bahawa bengkel akan diadakan bagi membantu menyelesaikan isu-isu berkenaan dengan Student Progression, Student Graduation, Student Movement dan Student Enrollment. Wakil dari setiap sekolah yang ...

Read the rest of this topic
(291 words)
 
Picture of Sally Leong
[BM] Pembekalan Buku-Buku Aktiviti Prasekolah dan Buku Log 2019
by Sally Leong - Saturday, 5 January 2019, 5:33 PM
 

Perhatian kepada Guru-Guru Besar Sekolah Rendah Kerajaan,

Dengan merujuk kepada JPK/BBT/25/J20 (38) memorandum, Jabatan Perkembangan Kurikulum sukacita ingin memaklumkan bahawa kebenaran membekalkan buku-buku prasekolah ke sekolah-sekolah telah diluluskan pada Disember 2018. Oleh yang demikian, ...

Read the rest of this topic
(177 words)