Skip news & events

News & Events

Picture of Fadhullah Masri
[ENG] Term 1820 Timetabling Announcement
by Fadhullah Masri - Tuesday, 13 March 2018, 11:40 AM
 

Dear School Timetabling Admins,

Please be informed that Class Timetable (both Registration and Subject) can be uploaded to iNEIS™ prior to the commencement of Term 2 (2nd April 2018).

Subsequently, student enrollment into registration and subject classes should be completed by your respective ...

Read the rest of this topic
(469 words)
 
Picture of Fadhullah Masri
[BM] Term 1820 Timetabling Announcement
by Fadhullah Masri - Tuesday, 13 March 2018, 11:40 AM
 

Kepada School Timetabling Admins,

Sila ambil maklum bahawa Class Timetable (Registration dan Subject) boleh dimuat naik ke iNEIS™ sebelum bermulanya Panggal ke 2 (2 April 2018).

Selepas itu, pendaftaran pelajar ke registration dan subject classes hendaklah disiapkan oleh School Student ...

Read the rest of this topic
(431 words)
 
Picture of Fadhullah Masri
[BM] Pengumuman mengenai ciri Term Enrolment Rollover
by Fadhullah Masri - Thursday, 8 March 2018, 11:24 AM
 

Kepada Semua Penguna,

Kami hendak memaklumkan bahawa ciri Term Enrollment Rollover akan dapat di gunapakai kepada pengguna sekolah dari 16 Mac hingga 2 April.

Ciri Term Enrolment Rollover membolehkan Pendaftar Sekolah untuk menjalankan proses penyalinan ke atas maklumat Pendaftaran seperti Nama...

Read the rest of this topic
(199 words)
 
Picture of Fadhullah Masri
[ENG] Announcement for Term Enrolment Rollover Feature
by Fadhullah Masri - Thursday, 8 March 2018, 11:22 AM
 

Dear School users,

Please be informed that the Term Enrolment Rollover Feature will be made available to school users from 16th March to 2nd April.

The Term Enrolment Rollover feature allows users with the School Registrar user role to “run” a process which copies over enrolment information ...

Read the rest of this topic
(206 words)
 
Picture of Fadhullah Masri
[BM] Term 1810 Support Session for School Registrar
by Fadhullah Masri - Monday, 5 February 2018, 2:18 PM
 

Perhatian kepada School Registrar,

Sebagai persediaan untuk Tahun Akademik 2018, dimaklumkan bahawa Support Sessions akan diadakan bagi membantu menyelesaikan isu-isu berkenaan dengan Student Progression, Student Graduationdan Student Movement. Wakil dari setiap sekolah adalah dihadkan kepada ...

Read the rest of this topic
(296 words)