Skip news & events

News & Events

Picture of Sally Leong
[ENG] Training Session for Curriculum Materials
by Sally Leong - Monday, 27 August 2018, 2:30 PM
 

Dear School Textbook Officers and Class Teachers,

Please be informed that the session for Curriculum Materials for Cluster 1, on 17th July 2018, Tuesday, is cancelled. For Cluster 1 Temburong schools, the session will be conducted on 30th August 2018, Thursday, at SR Rataie. As for SR Pusar Ulak...

Read the rest of this topic
(165 words)
 
Picture of Sally Leong
[BM] Bengkel Sekolah untuk Curriculum Materials
by Sally Leong - Monday, 27 August 2018, 2:27 PM
 

Perhatian kepada Pegawai Buku Teks Sekolah dan Guru-Guru Kelas,

Sila ambil maklum bahawa bengkel penggunaan sistem pengurusan Curriculum Materials di dalam iNEIS bagi Kluster 1, pada 17hb Julai 2018, Selasa, adalah dibatalkan. Bagi Kluster 1, Sekolah-Sekolah dari daerah Temburong, bengkel ...

Read the rest of this topic
(179 words)
 
Picture of Fadhullah Masri
Announcement for Term Enrolment Rollover for Term 1830
by Fadhullah Masri - Monday, 27 August 2018, 1:51 PM
 

Dear School Registrars,

Please be informed that the Term Enrolment Rollover Feature will be made available to school registrars from 7th to 24th September, 2018.

The Term Enrolment Rollover feature allows users with the School Registrar user role to “run” a process which copies over enrolment ...

Read the rest of this topic
(204 words)
 
Picture of Fadhullah Masri
Pengumuman Term Enrolment Rollover untuk Penggal 1830
by Fadhullah Masri - Monday, 27 August 2018, 9:52 AM
 

Kepada Pendaftar Sekolah,

Sila dimaklumkan bahawa ciri Term Enrollment Rollover boleh diakses oleh pendaftar sekolah dari 7hb  hingga 24hb September, 2018.

Ciri Term Enrolment Rollover membolehkan Pendaftar Sekolah untuk menjalankan proses penyalinan maklumat pendaftaran seperti nama kelas ...

Read the rest of this topic
(189 words)
 
Picture of suryafi emran
[BM] Term 1830 Timetabling Announcement
by suryafi emran - Saturday, 11 August 2018, 3:07 PM
 

Kepada School Timetabling Admins,

Sila ambil maklum bahawa Class Timetable (Registration dan Subject) boleh dimuat naik ke iNEIS™ sebelum bermulanya Panggal ke 3 (17 September 2018).

Selepas itu, pendaftaran pelajar ke registration dan subject classes hendaklah disiapkan oleh School Student ...

Read the rest of this topic
(423 words)