News & Events

 
 
Picture of Fadhullah Masri
[BM] Pengumuman mengenai ciri Term Enrolment Rollover
by Fadhullah Masri - Thursday, 8 March 2018, 11:24 AM
 

Kepada Semua Penguna,

Kami hendak memaklumkan bahawa ciri Term Enrollment Rollover akan dapat di gunapakai kepada pengguna sekolah dari 16 Mac hingga 2 April.

Ciri Term Enrolment Rollover membolehkan Pendaftar Sekolah untuk menjalankan proses penyalinan ke atas maklumat Pendaftaran seperti Nama Kelas Seksyen dan senarai nama penuntut yang di senaraikan mengikut Class Roster pada penggal pertama ke penggal kedua tanpa perlu membuat:

  • Update Student Blocks
  • Create new Class Blocks
  • Merge Student Blocks and Class Blocks

Ciri ini hanya tersedia dan dapat digunakan untuk sekolah-sekolah yang telah memenuhi kriteria berikut bagi penggal persekolahan ini:

  1. Isu mengenai Student Movement (Transfer dan Withdrawal) telah di selesaikan.
  2. Tidak ada isu pendaftaran seperti Classes Not Enrolled, Students Not Enrolled, Student with Wrong Level/Enrollment, dan Student Enrolled to Wrong Campus.
  3. Jadual waktu untuk penggal kedua telah dimuat naik.
  4. Semua kelas Pendaftaran dan kelas Subjek pendaftaran telah selesai.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ciri ini dan sama ada sekolah anda layak sila rujuk di sini.

 

Untuk bantuan lebih lanjut, sila hubungi kumpulan iNEISTM Helpdesk di

Tel No: + 673-2230635 atau

Email: ineis@moe.gov.bn atau layari laman web http://help.ineis.moe.gov.bn.

Terima kasih atas perhatian awda mengenai perkara ini.


198 words