News & Events

 
 
Picture of Fadhullah Masri
[BM] Term 1910 Support Session for School Registrar Announcement
by Fadhullah Masri - Thursday, 10 January 2019, 11:24 AM
 

Perhatian kepada Pendaftar Sekolah,

Sebagai persediaan untuk Tahun Akademik 2019, dimaklumkan bahawa bengkel akan diadakan bagi membantu menyelesaikan isu-isu berkenaan dengan Student Progression, Student Graduation, Student Movement dan Student Enrollment. Wakil dari setiap sekolah yang berperanan sebagai School Registrar adalah dihadkan kepada dua (2) orang sahaja.

Bengkel tersebut akan diadakan di sebelah petang pada 15hb Januari hingga 2hb Februari 2019. Untuk mendapatkan jadual dan tempat yang ditetapkan bagi sekolah masing-masing, sila klik disini.

Sila ambil perhatian bahawa bengkel ini tidak wajib untuk sekolah-sekolah menghadirkan diri tetapi, pihak sekolah mesti menyelesaikan aktiviti di atas pada waktu tersendiri. Jika wakil sekolah tidak dapat menghadirkan diri pada hari yang ditetapkan, sila hubungi iNEISTM  Hepldesk untuk membuat temu janji.

Agenda untuk sesi ini adalah seperti berikut:

1. Students Enrollment

2. Student Progression

a. Progression

b. Streaming

3. Student Graduation

a. Clearance

b. Graduation

4. Student Movement

a. Transfer

b. Withdrawal

Adalah disarankan bagi Pendaftar Sekolah untuk membawa senarai berikut untuk mendapat manfaat sepenuhnya dari Support Session ini:

  • Senarai kelas murid berserta ID pelajar.
  • Senarai Graduation Students berserta ID pelajar.
  • Senarai Transferring Students berserta ID pelajar, nama, tarikh pemindahan dan sekolah dipindahkan.
  • Senarai Withdrawing Students berserta ID pelajar, nama dan tarikh berhenti sekolah.
  • Senarai Retaining Students berserta ID pelajar dan nama.
  • Senarai pelajar dari tahun 8 berserta program baru bagi tahun 9.
    • Pihak Sekolah boleh memuatturun senarai pelajar tahun 8 dari Query Viewer menggunakan MOE_PR_SECS atau MOE_PR_SPRT.
  • Sila ambil maklum untuk menaikkan (progress) murid secara “manual” bagi murid yang mana peratus kedatangannya tidak mencapai 85%.

 

Untuk bantuan selanjutnya, sila hubungi iNEIS™ Helpdesk Team di talian +673-2230635

atau emel kepada ineis@moe.gov.bn atau lawati laman web di http://help.ineis.moe.gov.bn.

 

Terima kasih atas perhatian awda mengenai perkara ini.

291 words