News & Events

 
 
Picture of suryafi emran
[BM] Term 1930 Rollover Announcement
by suryafi emran - Wednesday, 25 September 2019, 4:00 PM
 

 

Perhatian kepada pengguna iNEIS™ yang dihormati,

Kami ingin mengambil kesempatan ini untuk menyatakan penghargaan kami kepada sekolah-sekolah yang telah berjaya menyelesaikan aktiviti Term Rollover. Kerjasama dan komitmen dari semua pihak telah menjadi penyumbang utama bagi membolehkan proses Term Rollover berjalan dengan lancar.

Melihat kembali kepada statistik Term 1920, sejumlah 117 sekolah berjaya menyelesaikan proses Term Rollover. Akan tetapi, untuk Term 1930, sebanyak 134 sekolah telah berjaya menyelesaikan proses Term Rollover. Jumlah tersebut adalah rekod baru yang berjaya dicatatkan dan ditejemahkan kepada 85% dari semua sekolah-sekolah yang menggunakan sistem iNEIS™.

Sekali lagi, kami ingin mengucapkan ribuan Terima Kasih kepada semua pihak atas kerja keras dan sumbangan yang telah diberikan dalam menjayakan proses Term Rollover ini.

116 words