News & Events

 
 
Picture of suryafi emran
[BM] Exam Timetable Schedule and Enrollment Clinic Session
by suryafi emran - Monday, 25 November 2019, 12:34 PM
 

Perhatian kepada School Timetable Admin dan School Exam Secretary

Dengan merujuk kepada memorandum, BE / KEW / 75 (2019), sila ambil maklum bahawa Jabatan Peperiksaan, Kementerian Pendidikan, akan mengadakan iNEIS ™ Timetable Exam Schedule and Enrollment clinic session. Sesi ini akan meliputi perkara berikut:

 

Sesi Klinik

Tarik Bermula

Peranan yang terlibat

1

iNEIS Timetable Exam Schedule

18hb November 2019

School Timetable Admin and School Exam Secretary

2

iNEIS Exam Enrollment

25hb November 2019

 

Sesi klinik Timetable Exam Scheduling akan bermula pada hari Isnin, 18hb November 2019, diikuti oleh Sesi klinik Exam Enrollment yang akan berjalan pada hari Isnin, 25hb November 2019. Juga dimaklumkan bahawa wakil bagi setiap sekolah dikehendaki menghadiri kedua-dua sesi, dan jadual sesi tersebut boleh didapati disini. Untuk memastikan sesi klinik ini berjalan dengan lancar, sila ambil perhatiaan kepada nota yang berikut:

  • Adalah digalakkan bagi wakil-wakil setiap sekolah untuk membawa komputer riba (laptop) semasa sesi tersebut.
  • Bilangan maksimum adalah dua (2) orang wakil yang diperlukan dari setiap sekolah bagi setiap sesi.
  • Wakil sekolah dikehendaki membawa jadual peperiksaan bersama dengan butiran pendaftaran peperiksaan pelajar.

Slides boleh didapati di sini.

Diucapkan ribuan terima kasih diatas perhatian anda dengan perkara ini.

189 words