News & Events

 
 
Picture of Fadhullah Masri
[BM] PERMOHONAN BAHAN-BAHAN KURIKULUM MELALUI INEIS
by Fadhullah Masri - Thursday, 21 November 2019, 11:38 AM
 

Perhatian kepada Guru-Guru Besar Sekolah Rendah dan Menengah Kerajaan (seperti pembahagian).

Sukacita merujuk bengkel yang telah diadakan bermula pada Ogos 2018, telah di maklumkan bahawa sebarang permohonan bagi bahan-bahan kurikulum hendaklah dibuat melalui iNEIS Currirulum Materials mulai November 2018. Sebarang permohonan melalui memorandum selepas November 2018 tidak akan dilayan dan dikehendaki untuk membuat permohonan melalui iNEIS.

Juga dimaklumkan bahawa pengurusan iNEIS Curriculum Materials selain permohonan telahpun disarankan perlaksaannya  bermula tahun 2019 dan Jabatan Perkembangan Kokurikulum kini sedanng membuat pemantauan bagi penggunaan sistem tersebut secara berfasa melalui lawatan ke sekolah-sekolah. Memorandum mengenai perkara ini boleh didapati dibawah:

  • Sila klik disini untuk mendapatkan memorandum bagi Sekolah Rendah
  • Sila klik disini untuk mendapatkan memorandum bagi Sekolah Menengah

Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi

  • Unit Penerbitan, Jabatan Perkembangan Kurikulum, di talian 2384333 ext 304/316 untuk sebarang pertanyaan berkenaan dengan Buku-Buku Teks.

Emel: upn@cdd.moe.edu.bn 

Diucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian anda mengenai perkara ini.

159 words