Mengambil Kedatangan Pelajar dengan Aplikasi iNEIS™ “Manage Attendance”

Salam sejahtera kepada semua!

Sila alihkan perhatian anda kepada salah satu ciri dalam aplikasi yang akan datang!

  • Mengambil kedatangan lebih dari seorang pelajar dalam satu masa.

  • Secara ‘default’, kedatangan semua pelajar telah diambil sebagai ‘Hadir’.

  • Mengambil kedatangan pelajar secara individu dengan menambah maklumat penting seperti status kehadiran (Attendance Status) dan ulasan (remarks).

  • Lihat dan/atau edit butir kehadiran pelajar secara individu.

  • Setelah menyemak dan menekan butang ‘save all’, akan tertera pengguna serta jam terakhir Roster Kehadiran dikemaskinikan.

Sila ambil maklum bahawa aplikasi ini hanya menangkap kehadiran dalam terma yang aktif (current active term). Untuk mengemaskini kedatangan bagi terma yang sudah lalu (past term attendance), sila gunakan Sistem iNEIS™.

Terima kasih dan sila nantikan perkembangan seterusnya!

Last modified: Monday, 5 February 2018, 3:07 PM