[BM] Pengumumam iNEIS™ CCA bagi Penggal 2020

Perhatian kepada Ketua dan Guru-Guru CCA,

Merujuk kepada (DCCE/PEN/JSS/19/2017) memorandum, adalah maklum bahawa walaupun sekolah tidak menjalankan sebarang aktiviti CCA, para Guru disebutkan diatas disarankan untuk melengkapkan dan memuat naik jadual CCA serta pedaftaran sebelum 8 Ogos 2020. Ini adalah untuk memastikan butiran CCA di dalam iNEIS™ masih direkod dan terkini.

Bagi mana-mana sekolah yang belum memuat naik jadual CCA, para Guru hendaklah membuat jadual bermula 02hb Jun 2020 dan seterusnya. Seterusnya, bagi sekolah yang telah menyelesaikan aktiviti tersebut, tidak diperlukan untuk membuat sebarang pengubahan.

Untuk memulakan aktiviti ini, sila rujuk arahan disini. Dimaklumkan juga bahawa jadual bagi memuat naik jadual CCA bagi Penggal 2 (2020) adalah seperti dibawah:

Term/SessionStart DateEnd Date
2020/102/06/202010/09/2020

Sila emel jadual CCA masing-masing ke Jabatan Kokurikulum setelah selesai dalam format berikut:

  • Email To: @moe.gov.bn
  • CC To:  @moe.gov.bn
  • Email subject Title: iNEIS School CCA Timetable – (School code) (School name)

E.g. iNEIS School CCA Timetable – 1006 SR Pusar Ulak

  • Naming convention for Excel file name: iNEIS_CCA_( School Code)_(School Name)_(Term)

E.g. iNEIS_ CCA_1006_SR Pusar Ulak_2020

Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi Cikgu Hajah Azriah binti Haji Draman/Mirasan, Pegawai Penyelaras, Jabatan Pendidikan Kokurikulum ditalian 2333041/2333043 ext 305/314/315.

Peringkat/KlusterPegawai PenyelarasEmail
Rendah
Kluster 1
Saziuandi Anak KalmanSaziuandi.kalman@moe.gov.bn
Rendah
Kluster 2 & 3
Nur Lailatul Hayati Binti Hj Mohd JaisHayati.jais@moe.gov.bn
Rendah
Kluster 4 & 5
Hazyyah Binti UmarHazyyah.umar@moe.gov.bn
Rendah
Kluster 6
&
Pusat Tingkatan Enak
Kluster 1 – 6
Munirah Binti MahusinMunirah.mahusin@moe.gov.bn
Menengah
Kluster 1-6
Norbazilah Binti YusofNorbazilah.yusof@moe.gov.bn

Diucapkan ribuan terima kasih diatas perhatian anda terhadap perkara ini.