[BM] [UPDATED] INEIS™️ STUDENT DISCIPLINE WORKSHOP

Perhatian kepada Pengetua/Guru Besar Sekolah-Sekolah Menengah dan Tingkatan Enam bagi Kluster 5 dan 6,

Merujuk kepada memorandum KP/JSS/UKK/A/41/2020, sila ambil maklum bahawa terdapat perubahan dalam jadual bengkel bagi modul Disiplin Pelajar(Kaunseling). Tarikh dan tempat telah dikemas kini dan boleh didapatkan didalam memorandum diatas.

Untuk pertanyaan lebih lanjut, sila hubungi Unit Kerjaya dan Kaunseling di talian +6732230087.

Diucapkan ribuan terima kasih.