[BM] BUKU PANDUAN PERLAKSANAAN PENDIDIKAN JASMANI BAGI SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Perhatian kepada Guru-Guru Besar Sekolah Rendah Kerajaan, Kementerian Pendidikan,

Adalah dipohonkan bagi sekolah masing-masing menghantar wakil untuk mengambil buku-buku tersebut pada tempat dan Tarikh seperti berikut:

Di maklum juga bagi Pegawai Buku-Buku Teks untuk mengemaskini Curriculum Materials Inventory (Stock book) di dalam iNEIS™ setelah buku-buku teks tersebut sudah diperolehi. Sila rujuk Online Help untuk mengetahui tatacara tersebut:

BilTempatDaerahTarikhNo. Talian
1Aras 2, Unit Estetika, Jabatan Perkembangan Kurikulum
Bangunan Baru, Kementerian Pendidikan
Brunei-MuaraMulai 25 Jun 2020
Sesi pagi : 8:30 – 12:00 pagi
Sesi petang : 2:00 – 4:00 petang
2384333
2Pusat Pengagihan, Jabatan Sekolah-Sekolah Kuala BelaitBelait
Mulai 25 Jun 2020
(Semasa waktu bekerja)
3330412
3Pusat Pengagihan, Jabatan Sekolah-Sekolah TutongTutong4220523
4Pusat Pengagihan, Jabatan Sekolah-Sekolah TemburongTemburong8874319

Memorandum bagi perkara diatas boleh didapati disini.

Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi

Unit Penerbitan, Jabatan Perkembangan Kurikulum, di talian 2384333 ext 310/313/314/316 untuk sebarang pertanyaan berkenaan dengan Buku-Buku Teks.

Emel: upn@cdd.moe.edu.bn 

Diucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian anda mengenai perkara ini.