Skip news & events

News & Events

Picture of Sally Leong
[BM] Lawatan Kerja Pegawai-Pegawai Dari Unit Penerbitan, Jabatan Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Ke Pusat Tingkatan Enam, Sekolah-Sekolah Menengah dan Rendah Kerajaan Bagi Tahun 2019
by Sally Leong - Wednesday, 17 April 2019, 10:10 PM
 

Perhatian kepada Guru Besar Sekolah-Sekolah Menengah dan Rendah Kerajaan, Kementerian Pendidikan (Seperti Senarai Pembahagian) 

Sila ambil maklum dengan perkara tersebut di atas. Lawatan ini adalah bertujuan untuk memantau dan mengemaskinikan beberapa perkara berkaitan dengan pengurusan Curriulu...

Read the rest of this topic
(117 words)
 
Picture of Sally Leong
[EN] Work Visit from the Publication Unit, Curriculum Development Department, Ministry of Education to Government Sixth Form Centers, Secondary and Primary Schools for 2019
by Sally Leong - Wednesday, 17 April 2019, 10:09 PM
 

Attention to School Leaders / Principal for Government Primary and Secondary Schools (based from the distribution list),

In regards to the above matter, the work visit is conducted to help monitor / update few matters regarding the Curriculum Materials in iNEIS such as:

  • Handling the process of ...
Read the rest of this topic
(127 words)
 
Picture of suryafi emran
[BM] Makluman penutupan untuk ciri Term Enrollment Rollover
by suryafi emran - Saturday, 13 April 2019, 4:39 PM
 

Kepada Pendaftar Sekolah,

Sila ambil maklum bahawa ciri Term Enrollment Rollover telah di tutup pada 13hb April 2019, jam 4:30 petang. Ciri ini membolehkan pengguna untuk menjalankan proses penyalinan maklumat pendaftaran pada penggal 1910 ke penggal 1920 tanpa perlu membuat:

  • Update Student ...
Read the rest of this topic
(163 words)
 
Picture of suryafi emran
[ENG] Closing announcement for Term Enrollment Rollover Feature
by suryafi emran - Saturday, 13 April 2019, 4:37 PM
 

Dear School Registar,

Please be informed that the Term Enrollment Rollover Feature has ended today 13th April 2019 at 4:30PM. This feature allows users to “run” a process which copies over term 1910 enrolment information to term 1920. School Registrar will not have to do the manual enrollment by...

Read the rest of this topic
(175 words)
 
Picture of suryafi emran
[BM] iNEIS™ CCA Timetable and Enrollment Clinic Session
by suryafi emran - Saturday, 13 April 2019, 2:39 PM
 

Perhatian kepada ketua Pengawas CCA dan Guru CCA,

Dengan merujuk kepada memorandum DCCE/PEN/JSS/19/2017, dimaklumkan bahawa JPK (Jabatan Pendirikan Kokurikulum) akan mengadakan sesi klinik bagi iNEIS™ Co-curriculur Activity. Sesi berikut akan merangkumi perkara berikut:

...

 

Sesi Klinik

Read the rest of this topic
(216 words)