Skip news & events

News & Events

Picture of suryafi emran
[BM] Exam Timetable Schedule and Enrollment Clinic Session
by suryafi emran - Monday, 25 November 2019, 12:34 PM
 

Perhatian kepada School Timetable Admin dan School Exam Secretary

Dengan merujuk kepada memorandum, BE / KEW / 75 (2019), sila ambil maklum bahawa Jabatan Peperiksaan, Kementerian Pendidikan, akan mengadakan iNEIS ™ Timetable Exam Schedule and Enrollment clinic session. Sesi ini akan meliputi ...

Read the rest of this topic
(189 words)
 
Picture of suryafi emran
[ENG] Exam Timetable Schedule and Enrollment Clinic Session
by suryafi emran - Monday, 25 November 2019, 12:33 PM
 

Attention School Timetable Admin and School Exam Secretary,

With reference to BE / KEW / 75 (2019) memorandum, please be informed that there will be iNEIS ™ Timetable Exam Schedule and Enrollment clinic session held by the Department of Examination, Ministry of Education. The session will cover ...

Read the rest of this topic
(209 words)
 
Picture of Fadhullah Masri
[BM] PERMOHONAN BAHAN-BAHAN KURIKULUM MELALUI INEIS
by Fadhullah Masri - Thursday, 21 November 2019, 11:38 AM
 

Perhatian kepada Guru-Guru Besar Sekolah Rendah dan Menengah Kerajaan (seperti pembahagian).

Sukacita merujuk bengkel yang telah diadakan bermula pada Ogos 2018, telah di maklumkan bahawa sebarang permohonan bagi bahan-bahan kurikulum hendaklah dibuat melalui iNEIS Currirulum Materials mulai ...

Read the rest of this topic
(159 words)
 
Picture of Fadhullah Masri
[ENG] REQUEST OF CURRICULUM MATERIALS USING INEIS
by Fadhullah Masri - Thursday, 21 November 2019, 11:35 AM
 

Attention to Government Primary and Secondary School Principal / School leaders (based from distribution list)

With regards to sessions conducted from August 2018, it was informed that all Curriculum Materials requests are to made through iNEIS Curriculum Materials starting from November 2018. ...

Read the rest of this topic
(149 words)
 
Picture of suryafi emran
[BM] List of Curriculum Materials 2020
by suryafi emran - Thursday, 21 November 2019, 11:05 AM
 

Perhatian kepada Guru Besar Sekolah-Sekolah Menengah dan Rendah Kerajaan, Kementerian Pendidikan,

Jabatan Perkembangan Kurikulum ingin memaklumkan bahawa senarai terkini judul dan harga buku-buku teks asas dan buku-buku kerja asas untuk Pra-Sekolah hingga Tahun 6, serta Tahun 7 hingga Tahun 11, ...

Read the rest of this topic
(117 words)